Coördinerende Raad

Svetlana Tikhanovskaya is de leider van democratische Belarus, en alle structuren die op haar initiatief zijn opgericht, inclusief de Coördinerende Raad, zijn de bevoegde instanties die het hele Belarussische volk vertegenwoordigen, inclusief Belarussen in het buitenland.

De Coördinerende Raad is het enige representatieve orgaan van de Belarussische samenleving. Het werd opgericht op initiatief van Svetlana Tikhonovskaya om de politieke crisis in Belarus op te lossen, harmonie in de samenleving te waarborgen, en om de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de Republiek Belarus te beschermen. De Raad handelt op basis van de grondbeginselen van de grondwet van de Republiek Belarus. De Raad heeft nadrukkelijk niet tot doel om de staatsmacht op ongrondwettelijke wijze te verkrijgen en roept niet op tot het organiseren en voorbereiden van acties die de openbare orde schenden.

De samenstelling van de Raad omvat 70 leden. De Raad is zo samengesteld dat deze de verschillende groepen in de Belarussische samenleving respecteert en representeert. Tijdens haar eerste vergadering heeft de Raad uit haar midden de zeven leden van het presidium gekozen.

Werkgroepen

– Christelijke visie
– Ondersteuning van de Belarussische taal en cultuur
– Fem-groep (positie van vrouwen)
– Collegiaal orgaan van territoriaal openbaar zelfbestuur (COTGS)
– Online vakbond
– Over politieke gevangenen en mensenrechtenschendingen
– Economisch
– Regionaal
– Zakelijke ondersteuning
– Door opleiding

Website van de Coördinatieraad: https://rada.vision/by